Doorheen de jaren...

Fotografie heeft sinds die stichting een turbulente tijd gekend. De traditionele afdruk werd sterk belaagd door de komst van de digitale technieken. Meteen een uitdaging voor de fotograaf om zich deze techniek eigen te maken en er de beste resultaten mee te behalen.

Maar de leden van Kreatief zijn er wonderwel in geslaagd om beide te combineren en het nieuwe tijdperk vlekkeloos in te stappen. Fotografie blijft een kunstvorm en oefening baart kunst.

Deze omschakeling vroeg natuurlijk heel wat inspanningen en investeringen, niet op zijn minst voor de mentale omschakeling in de hoofden van de iets minder jonge leden. Maar precies daar komt het belang en de kracht van een club als de onze tot uiting.
Niet alleen werd er geinvesteerd in een professionele A2 printer, maar ook werden er binnen de club workshops georganiseerd om alle leden mee in het digitale bad te krijgen. Wennen aan de nieuwe toestellen, de instellingen, de computer, en last but not least, het gebruik van de bewerkingsprogramma's.

Maar als we nu kijken waar we staan dan kunnen we zeggen "Opdracht geslaagd". We zijn klaar om de volgende generaties te begeleiden in hun eerste (of verdere) stappen in de Kunst van de Fotografie.