Vergaderzaal In principe vergaderen we elke dinsdagavond van 20 tot 22 u. We proberen hierbij een vast stramien te volgen.

De 1ste dinsdag van de maand is vrij. D.w.z. dat iedereen die iets wil tonen, vragen of uitleggen dit kan doen. Vergaderzaal

De 2de dinsdag van de maand doen we fotobespreking. Eén of meerdere leden brengen een aantal foto's mee. Deze worden dan besproken. Uit de opbouwende kritiek kunnen alle leden iets opsteken om de kwaliteit van hun foto's te verbeteren.

Vergaderzaal De 3de dinsdag van de maand trekken we naar onze studio om verder te oefenen in deze speciale technieken. (zie Studiowerk)

De 4de dinsdag van de maand is het thema bespreking. Hier worden bepaalde onderwerpen toegelicht zoals bepaalde technieken, bewerkingsmethodes, enz...


Behalve voor het studiowerk gaan onze vergaderingen door in het GC De Bosuil Witherendreef 1 te 3090 Overijse.